• You are here:
  • Home »
  • Help »

Tôi có thể hủy tài khoản của mình và đăng ký dưới một người giới thiệu / nhà tài trợ khác không?

Hủy tài khoản của bạn và đăng ký sau đó theo một liên kết liên kết khác là không được phép. Nếu một thuê bao hủy bỏ và từ chức chỉ để thay đổi người giới thiệu của họ, điều này có thể dẫn đến việc chấm dứt vĩnh viễn khỏi hệ thống. ChaChing24 không có nhà tài trợ, mà thay vào đó có người giới thiệu đến hệ thống.

Leave a Comment: