• You are here:
  • Home »
  • Help »

Làm cách nào để bật và tắt thông báo đẩy trên iPhone của tôi?

Thông báo đẩy được bật theo mặc định như một phần của iOS. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn ứng dụng nào bạn muốn nhận thông báo và loại cảnh báo họ gửi. Đây là cách để làm điều đó:

Nhấn vào ứng dụng Cài đặt để mở nó

Nhấn vào App Chaching

Nhấn vào Tab ” Thông báo “

Tùy chọn đầu tiên là Cho phép Thông báo từ ứng dụng này. Nếu bạn muốn thông báo, hãy di chuyển thanh trượt sang Bật / xanh. Nếu không, hãy chuyển nó sang Tắt / trắng.

Leave a Comment: