• You are here:
  • Home »
  • Help »

Kế hoạch thiết yếu ChaChing24 là gì? Nó có giá bao nhiêu?

Kế hoạch thiết yếu hàng năm với ChaChing24 là 9.000.000 VNĐ/năm, đây là một khoản tiết kiệm đáng kinh ngạc.

Tái tục cho phép bạn mua ChaChing24 với tư cách là thành viên hàng năm chỉ với 9.000.000 VNĐ, đồng thời kích hoạt đào tạo bổ sung trong hệ thống và 50% hoa hồng liên kết. Là một thuê bao thiết yếu, bạn được lập hóa đơn mỗi năm một lần, do đó bạn sẽ không bị tính phí với khoản phí định kỳ hàng tháng. 

Lợi ích của ChaChing24:

  • Trang đích đơn giản dễ sử dụng không giới hạn
  • Ứng dụng ChaChing24 dành cho iPhone và Android
  • Nhận khách hàng tiềm năng trong thời gian thực 24/7
  • Kiếm 50% hoa hồng liên kết và hoa hồng cảm ơn
  • Đào tạo và hỗ trợ trực tuyến đầy đủ
  • Cộng đồng Facebook
  • Tích hợp trả lời tự động

Leave a Comment: